Výběrové řízení

Výběrové řízení v oblasti optimalizace nákladů na pořízení energií probíhá na základě přihlášky k energetické soutěži, kterou můžete uzavřít s naším obchodním zástupcem, specialistou prodeje 
po telefonu nebo přes náš webový formulář. V přihlášce k energetické soutěži jsou specifikována odběrná místa, která budou součástí výběrového řízení. Dále jsou stanoveny maximální možné ceny (ceny vyvolávací), které nebudou vyšší než vaše stávající ceny u současného dodavatele, a možná délka smluvního závazku, která je od 1 roku do 5 let. Veškerá administrativa a komunikace s dodavateli je zajištěna na základě plné moci, kterou nám zákazník pro tato jednání uděluje při podpisu přihlášky k energetické soutěži. Klient se tak opravdu nemusí o nic starat, a přesto ušetří za dodávku energií.
Tím, že shromáždíme co největší množství odběrných míst, u kterých se sečtou spotřeby, stává se tento objem odebíraných energií pro dodavatele atraktivní, a proto jsou ochotni nabídnout nižší ceny, než mají standardně v nabídce.

Proces výběrového řízení

  • sečtou se spotřeby všech zákazníků, kteří uzavřeli přihlášku k energetické soutěži

  • určí se cena vyvolávací (nemůže být vyšší než vaše stávající cena)

  • rozešlou se poptávky na dodavatelské společnosti

  • vyhodnotí se obdržené nabídky

  • zajistí se smlouvy pro klienta

  • úspora za dodávku energií a spokojený klient