Nejčastější otázky a odpovědi

Vyberte si téma, které vás zajímá nebo použíjte lupu a vyhledávejte.

Fixace ceny a délka smlouvy


Vývoj cen za poslední rok není ideální a hlavně u elektřiny jde cena prudce nahoru. Spousta dodavatelů na to reaguje zdražením. V současné době se jeví jako vhodné řešení fixovat cenu na delší časové období. Pro klienty, kteří nemají důvěru ve fixní ceny, jsou na trhu vhodné produkty kopírující aktuální trend obchodní burzy. V praxi to znamená, že pokud cena komodity na burze zlevní, zákazníkovi bude zlevněna dodávka energie a naopak. Možná délka smlouvy je od 1 roku do 5 let. V tomto rozsahu činní dodavatelé své nabídky ve výběrovém řízení.
Budu muset jednat se svým stávajícím dodavatelem?


Nebudete. Na základě plné moci jsme schopni veškerou agendu zajistit za vás, takže i ukončení vaší stávající smlouvy v souladu s obchodními podmínkami. Pokud by váš stávající dodavatel nechtěl sdělit možný termín ukončení smlouvy přímo naší společnosti, zašle tuto informaci přímo vám. Tady je pak nutné sdělit tento termín naší společnosti, abychom mohli tyto informace postoupit dále vítěznému dodavateli. To je jediná součinnost, kterou po vás budeme vyžadovat.
Účtujete si nějakou odměnu?


Proces výběrového řízení je zcela zdarma, pokud dojde k zahájení dodávek u vítězného dodavatele. Pokud by nedošlo k zahájení dodávek s vítězným dodavatelem, je účtována odměna za zpracování výběrového řízení ve výši 1500Kč za odběrné místo.
Budu muset měnit dodavatele?


Pokud výběrové řízení vyhraje jiný dodavatel než váš stávající, bude muset dojít ke změně. Změny dodavatele se však nemusíte obávat, jelikož všechno vyřídíme za vás na základě plné moci, kterou nám pro tyto účely udělujete. Změnu dodavatele tak nepocítíte jinak, než že za dodané energie budete platit méně.
Hrozí mi sankce od mého stávajícího dodavatele?


Nehrozí. Změna dodavatele proběhne až po ukončení vašich stávajících smluv, a tím budou dodrženy veškeré smluvní závazky vůči stávajícímu dodavateli. Nemusíte se tak obávat žádných sankčních poplatků za porušení smlouvy.
Je však nutné, aby z vaší strany nedocházelo k žádnému dalšímu jednání, uzavírání smluv a dodatků se současným nebo jiným dodavatelem. Toto jednání by mohlo vést k zmaření změnového procesu dodavatele, a tím by mohlo dojít k porušení smluvních podmínek naší společnosti. V případě, že by vás přesto nějaký dodavatel nebo jiná aukční společnost oslovila, odkažte je na nás a my to za vás rádi vyřešíme.
Jak se dozvím výsledky výběrového řízení?


Po ukončení a vyhodnocení výběrového řízení vám bude zaslána informace o tom, kdo se stal levnějším a vítězným dodavatelem a jaký bude následující postup.
Jak se můžu přihlásit do energetické soutěže?


Nebojte se vyplnit online formulář, kdy vás na základě poptávky budeme kontaktovat. Podle toho, odkud pocházíte vás buď navštíví obchodní zástupce anebo vás bude kontaktovat operátor, který s vámi projde správné vyplnění přihlášky po telefonu. Váš zájem o uzavření přihlášky můžete sdělit i na naší zákaznické lince, kde váš požadavek předají na příslušné pracovníky.
Co vše za mě Energetické aukce vyřídí?


Zjistíme vázanost u současného dodavatele. Zajistíme vypovězení stávajících smluv v souladu s obchodními podmínkami dodavatele. Formou výběrového řízení/energetické soutěže zajistíme klientovi ekonomicky výhodnější dodávky energií. Zajistíme uzavření smluv s vítězným dodavatelem

Napadá vás něco dalšího?

Rádi vám odpovíme na cokoli, co se týká energetické soutěže.

775 380 133
info@energetickeaukce.cz